Certificatul de conformare cu prevederile Codului european de bună conduită pentru acordarea de microcredite.


În data de 17.10. a.c, la Bruxelles, în cadrul ceremoniei  dedicată instituțiilor care au aderat și au fost certificate pe parcursul anilor 2018-2019,
Casei de Ajutor Reciproc STRAJA  i s-a decernat de către reprezentanții Rețelei Europene de Microfinanțare- Diploma/Certificatul
European de Bună Conduită în domeniul microfinanțării. Suntem bucuroși să informăm membrii noștri că din 17 instituții certificate, 8 sunt
Case de Ajutor Reciproc din Asociația CAR Regiunea Vest.  
CAR STRAJA  a  obținut Diploma/ Certificatul de Conformare cu Codul European de Bun
ă Conduită pentru activitatea de microfinanțare, acordat de Comisia Europeană – DG Employment și Social Affairs and Inclusion ( EaSi-Ta).
 

Certificarea Comisiei Europeane pentru conformarea cu bunele practici europene în activitatea de microcreditare, s-a acordat în urma evaluării procedurilor și proceselor interne de microcreditare și a performanței economico-fiananciare a CAR Straja, la recomandarea evaluatorului independent Microfinanza Rating.
În cadrul procesului de conformare, evaluare și certificare CAR Straja a beneficiat de instruire și consultanță prin programul
european Employment and Social Innovation (EaSi – Technical Assistance) acordată de grupul de experți ai Frankfurt School of Business and Management.
   Certificarea europeană obținută de către CAR Straja  atestă nivelul european de performanță și bune practici în desfășurarea activităților
de microcreditare destinate membrilor CAR.© Copyright CAR STRAJA.