Ajutoare social-umanitare:


   Cuantumul ajutorului social - umanitar, se acordă diferenţiat în funcţie de vechimea deţinută de membru  în CAR şi a altor criterii complementare, aprobate în Conferinţa Membrilor și revizuite de Consiliul Director, după cum urmează :


Tranșe de vechime a membrului în C.A.R. Ajutor social la căsătoria membrului C.A.R., Pct. a./nașterea/adopția copilului (copiilor)membrului C.A.R.   Ajutor social la majoratul membrului  minor al C.A.R. Ajutor social la majoratul copilului (copiilor)membrului C.A.R. Ajutor social la nunta de argint/aur
a membrului C.A.R.
Stimulent bănesc pentru copilul membrului C.A.R., premiat cu locul 1, faze naționale. Ajutor bănesc pentru intervenții chirurgicale cu spitalizare de 1-9 zile.
Ajutor bănesc pentru intervenții chirurgicale cu spitalizare peste 10 zile (inclusive).
Între  3 luni - 1 an.   50 lei. 50 lei. - 50 lei. 50 lei. - -
Peste un 1 an - până la 2 ani.    100 lei. 100 lei. 50 lei. 100 lei. 100 lei. 50 lei 100 lei
Peste 2 ani - până la 3 ani.   200 lei. 150 lei. 100 lei. 150 lei. 150 lei. 50 lei 100 lei
Peste 3 ani - până la 4 ani. 300 lei. 200 lei. 100 lei. 150 lei. 150 lei. 50 lei 100 lei
Peste 4 ani - până la 5 ani. 400 lei. 250 lei. 150 lei. 200 lei. 200 lei.
50 lei 100 lei
Peste 5 ani - până la 10 ani. 500 lei. 300 lei. 150 lei. 200 lei. 250 lei.
50 lei 100 lei
Peste10 ani - până la 15 ani. 700 lei. 350 lei. 200 lei. 250 lei. 300 lei.
50 lei 100 lei
Peste 15
ani.
800 lei. 400 lei. 300 lei. 400 lei. 400 lei.
50 lei 100 lei© Copyright CAR STRAJA.