Ajutorul de deces:


     Fondul de ajutor de deces se organizează ca urmare a voinţei membrilor, constituind o expresie a principiului solidarităţii şi întrajutorării.
     Scopul constituirii fondului este acela de a veni în sprijinul familiei membrului  C.A.R. decedat, a membrului C.A.R. activ, la decesul soţului/soţiei sau la decesul unui membru al familiei – mama/tata, fiu/fiică, persoană aflată în întreţinere legală.
     Fondul pentru acordarea ajutorului de deces este depersonalizat și se utilizează pentru acordarea ajutoarelor de deces, nefiind restituibil.
     Contribuţia lunară a  membrului CAR la constituirea  fondului de ajutor în caz  de deces  este de 2 lei.
     Începând cu 01-04-2019 cuantumul ajutorului de deces, se acordă diferenţiat în funcţie de  vechimea deţinută de membru  în CAR şi a altor criterii complementare, aprobate în Conferinţa Membrilor, după cum urmează :


Tranșe de vechime a membrului C.A.R. Ajutor de deces pentru
membri C.A.R.
Ajutor de deces pentru
soț / soție.
          Ajutor pentru:
- Mamă/Tată
- Fiu/Fiică
- Alte persoane aflate în întreținere legală.
Până la 3 luni. - - -
Peste 3 luni - până  la 1 an. 150 lei.
- -
Peste 1 an - până la 2 ani.   300 lei. 200 lei. 100 lei.
Peste 2 ani - până la 3 ani.    600 lei. 300 lei. 200 lei.
Peste 3 ani - până la 4 ani.   900 lei. 600 lei. 300 lei.
Peste 4 ani - până la 5 ani. 1200 lei. 700 lei. 400 lei.
Peste 5 ani - până la 10 ani.
1500 lei. 800 lei. 500 lei.
Peste 10 ani - până la 15 ani.
2000 lei. 1000 lei. 600 lei.
Peste 15 ani - până la 20 ani.
2500 lei. 1200 lei. 700 lei.
Peste 20 de ani. 3500 lei. 1500 lei. 800 lei.
© Copyright CAR STRAJA.