Conferința membrilor, Consiliul director.

*   Conferința membrilor  este forul suprem de conducere care se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile Statutului CAR STRAJA  și a regulamentului cadru cu privire la organizarea și desfășurarea conferințelor.
Consilul Directoreste forul executiv de conducere al activității.
   CAR STRAJA   este permanent preocupată de optimizarea actului decizional, așa cum rezultă și din adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Director al CAR STRAJA.
   În activitatea sa, Consiliul Director  adoptă hotărâri, care sunt obligatorii pentru personalul angajat și  sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul secretariatului Consiliului Director, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre în vigoare.
© Copyright CAR STRAJA.