Ce este împrumutul?


   Împrumutul este o formă de finanțare acordată membrilor de către CAR, prin intermediul căruia Beneficiarul primește o sumă de bani și se obligă să o ramburseze în rate, într-un termen prestabilit. Suma finanțată va fi în directă corelație cu fondul social propriu pentru împrumut tradițional și/sau cu veniturile solicitantului, sau doar cu veniturile solicitantului pentru împrumutul opțional.

*  Se recomandă ca fiecare membru  CAR să evalueze cu extremă atenție "noua datorie" în cadrul bugetului familial de cheltuieli și venituri, luând în considerare atât costul total al împrumutului cât și rata lunară ce trebuie plătită, ce se va adăuga ( rata lunară) altor obligații de plată lunare, cum ar fi utilități, rate ale altor împrumuturi, etc.

        
Care sunt condițiile pentru obținerea unui împrumut?

   Împrumutul poate fi solicitat de către membri Casei de Ajutor Reciproc Straja cu excepția membrilor minori și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• Sunt membri CAR;
• Au capacitate de rambursare care poate fi dovedită prin prezentarea fișei de salariu ( adeverință) pentru salariați, a cuponului de pensie pentru pensionari, a declarației de venituri pentru activități autonome.
*  Pentru sumele care depășesc fondul social, se vor solicita garanții personale ( coplătitor și/sau giranți) care își asumă responsabilitatea de a plăti în caz de nerespectare de către Beneficiar. Aceștia trebuie să prezinte o documentație ce susține propria capacitate de rambursare ca în cazul titularului de împrumut.

       
Când poate fi refuzat împrumutul?

  Acordarea unui împrumut poate fi refuzată în situația în care capacitatea de rambursare este insuficientă și împreună cu alte angajamente ar depăși maxim 1/3 din venit, solicitantul are deja alte împrumuturi în derulare, are în istoric împrumuturi întârziate, este girant la un împrumut care face obiectul unui dosar execuțional.
  În cazul în care împrumutul nu este aprobat, CAR va furniza o motivație a refuzului.
*  Pentru a se stabili în mod corect capacitatea de rambursare a solicitantului de împrumut, CAR va consulta baza de date Centrala de incidență a CAR, portalul judecătoriei de pe raza domiciliului, informații de la ANAF, registrul comerțului dacă este cazul, etc.


Informații utile când accesăm un împrumut!

        Înainte de a solicita un împrumut, este recomandat să:

-  Înainte de a depune o cerere de împrumut este recomandată evaluarea diferitelor oferte și alegerea cu discernământ a celei mai potrivite, pe baza propriilor necesități.
  CAR vă pune la dispoziție informații detaliate cu privire la oferta de împrumut.
*
Solicitați formularul F.E.I.S (fișă europeană de informații standardizate). Acest document conține informații clare și complete cu privire la condițiile aplicate la momentul respectiv, personalizate cu datele solicitantului și utile pentru a evalua oferta de împrumut.
  
Membrul CAR are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de împrumut, fără a invoca motive. Termenul de 14 zile calendaristice începe să curgă de la data ridicării împrumutului de către acesta.
 
În caz de retragere, membrul are obligaţia de a notifica C.A.R. Straja şi de a-i plăti împrumutul şi dobânda aferentă la ziua rambursării și nu conform
graficului de rambursare. Nu se percep niciun fel de comisioane.
      
        
Ce trebuie să conțină un contract de împrumut ?

   Contractul de împrumut trebuie să fie întocmit în formă scrisă și să conțină o serie de informații, precum:
- Identitatea părților contractante ( creditor și împrumutat);
- Suma acordată  și modalitatea de tragere;
- Durata de rambursare;
- Rata dobânzii nominale aplicate;
- Suma ratelor și scadența acestora;
- Indicații cu privire la garanțiile solicitate.
*   Înainte de semnarea contractului, se recomandă verificarea atentă a conținutului acestuia

        Ce este dobânda?

   Rata dobânzii reprezintă costul împrumutului, ceea ce trebuie să plătească pentru acest împrumut. Cuantumul procentului dobânzii nominale este stabilit în funcție de piața creditelor de consum. CAR practică dobândă fixă și este calculată zilnic ultilizând soldul împrumutului.
   Cu titlu de exemplu regăsiți în casetele informative împreună cu calculele de dobândă  la  tipurile de împrumuturi.

      
Ce este dobânda anuală efectivă (DAE) ?

   Dobânda anuală efectivă exprimă sub formă procentuală costul total al unui împrumut.
*  Nu trebuie confundat DAE cu rata dobânzii. DAE este doar un indicator care se exprimă în formă procentuală și nu este utilizat în calculul dobânzii plătite de membru.

      
Este posibilă rambursarea anticipată?

   Normele interne de creditare permit rambursarea anticipată integrală sau parțială, fără a fi nevoit membrul sa anunțe în prealabil CAR. Membrul care alege această opțiune, trebuie să ramburseze împrumutul integral și dobânda la momentul lichidării datoriei precum și orice alte sume datorate CAR.
   Dacă se efectuează o rambursare anticipată parțială, membrul hotărăște dacă dorește rescadențarea/reeșalonarea soldului rămas sau își păstrează graficul de rambursare inițial.
*   Dacă rambursați integral împrumutul, dobânda care va fi încasată este calculată doar pentru perioada de deținere a sumelor împrumutate. Dacă rambursați parțial împrumutul, la soldul rămas se va calcula dobânda până la plata integrală a acestuia.

      
Ce se întâmplă în caz de neplată a uneia sau mai multor rate?

   În caz de neplată a uneia sau mai multor rate, există o serie de consecințe importante:
- se calculează dobândă penalizatoare asupra sumelor restante și care vor fi încasate cu prioritate;
- în funcție de numărul de rate restante se vor trimite notificări scrise;
- se va raporta în centrala de incidente a CAR, pentru a semnala o reputație compromisă de la plata a creditului, care ar putea afecta accesarea în viitor a altor împrumuturi.© Copyright CAR STRAJA.