Sub diverse denumiri: C.A.R. I.M.LUPENI, C.A.R. E.M.LUPENI şi C.A.R. STRAJA LUPENI, menţinându-şi rolul de instituţie de întrajutorare a salariaţilor,
casa are înregistrate primele încercări de funcţionare în anul 1912 în  cadrul „ Asociaţiei muncitoreşti de ajutor reciproc - BRUDERLADE”, iar din anul 1929,
după greva minerilor de la Lupeni, ca urmare a desfiinţării „Economatelor”, aceasta preia întrajutorarea minerilor şi a familiilor acestora, totalizând aproape
300 de membri.
   Până în 1983, când numărul membrilor trecuse de 3.000, casa a funcţionat pe lângă Sindicatul EM Lupeni. Atunci la insistenţele U.G.S.R.,
CAR- urile existente în oraş: C.A.R. E.M.LUPENI, C.A.R. Învăţământ LUPENI, C.A.R. Sanitar LUPENI, C.A.R. Vâscoza LUPENI, C.A.R. Ţesătoria de
mătase LUPENI şi C.A.R. Grup Şcolar Industrial LUPENI, s-au afiliat devenind C.A.R. Oraş LUPENI, cu un număr de aproape 4.500 de membri.Istoric CAR  STRAJA. 

   Din februarie 1991, CAR E M Lupeni, s-a separat de CAR Oraș Lupeni, s-a înregistrat la Judecătoria Petroșani în registrul asociațiilor și fundațiilor  şi
s-a afiliat la Uniunea Teritorială a Caselor de Ajutor Reciproc.
   În decembrie 2000, C.A.R. E.M. Uricani a fuzionat prin absorbţie la casa noastră şi pentru deservirea a 283 de membri, am achiziţionat un spaţiu,
în centrul oraşului Uricani (lângă Spital), amenajat şi dotat la un nivel înalt de siguranţă, ambianţă şi funcţionalitate.
   CAR EM LUPENI, a funcţionat în incinta E.M. Lupeni, până în anul 2002,  într-un spațiu mic ( un birou), în condiții improprii,  când, factorii de decizie
au hotărât achiziţionarea unui spaţiu, în Lupeni, vis-a-vis de piaţa agroalimentară. Sediul a fost amenajat şi dotat corespunzător, cu aparatură birotică,
sistem performant de securitate şi monitorizare video nonstop, contribuind în mare măsură la crearea unui spaţiu primitor, în care membri se simt respectaţi
şi  primiţi ca în familie, iar denumirea casei s-a schimbat în CAR STRAJA.   În mai 2003 a fuzionat prin absorbţie, C.A.R. Sanitar Lupeni, iar în 2005, ca urmare a disponibilizărilor masive din sectorul minier şi intrarea în
conservare a E.M. Bărbăteni, a fuzionat prin absorbţie  şi CAR E.M. Bărbăteni.

   CAR STRAJA  va constitui  întotdeauna un sprijin de nădejde şi se va preocupa de găsirea împreună cu membri, a celor mai bune servicii financiare și
social, pe care să se bazeze în orice situaţii, membrii din „familia” CAR.

© Copyright CAR STRAJA.