Misiune, Viziune, Valori şi Strategie:

    *  Misiunea C.A.R. STRAJA  o constituie oferirea de servicii financiare de creditare, economisire şi educaţie financiară a membrilor, pentru a-şi satisface nevoile financiare personale şi de dezvoltare; 
   *    Viziunea  C.A.R. STRAJA este – dorinţa de a se face cunoscută pe piaţa financiară şi în comunitate, ca parteneri de încredere în întrajutorarea şi finanţarea nevoilor personale şi de dezvoltare a membrilor.
    *   Valorile C.A.R. STRAJA  sunt: angajament civic, competenţă, credibilitate, eficienţă,  integritate, profesionalism şi responsabilitate; 
   *     Strategia C.A.R. STRAJA  o constituie:
a. - dezvoltarea geografică prin deschiderea unor noi asociaţii sau filiale pe întreg teritoriul ţării;
b. -  atragerea de membri din rândul salariaţilor şi din alte segmente ale societăţii, cum ar fi: mici întreprinzători, persoane fizice autorizate, fermieri, administratori şi patroni ai unor societăţi comerciale.
  *   Obiectul de activitate  al CAR STRAJA  îl constituie atragerea de fonduri sociale numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora după deducerea cheltuielilor de funcționare şi constituirea fondurilor statutare.
   Dobânda aferentă bonificării fondului social al membrilor se va putea calcula și lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la finele exercițiului financiar anual.
© Copyright CAR STRAJA.