Produse financiare :

   Împrumut TRADIȚIONAL: 

   Avantaje:

Valoarea împrumutată de până la 5 ori fondul social acumulat;
Valoarea împrumutată de până la 100.000 lei;
Durata de rambursare de până la 84 de luni;
Dobândă fixă;
Se acceptă coplătitori;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru cu vechime de cel puţin 3 luni şi să obţii un venit lunar/anual;
Garanţii – fond social şi giranţi;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei, rambursabil în 12 luni,  DAE este de 12,68 %, rata lunară este de ~ 88,85 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1066,17 lei.

Împrumut EGAL CU FONDUL SOCIAL:

   Avantaje:

Valoarea împrumutată de până la valoarea fondului social acumulat (minus valoarea dobânzii pe 3 luni);
Durata de rambursare de până la 84 de luni;
Dobândă fixă;
Fără garanţii;
Accesibil imediat;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

    Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR;
Garanţii – fond social;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 11,57 %, rata lunară este de ~ 88,38 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1060,56 lei.


   Împrumut CAPITALIZARE :

   Avantaje:

Se acordă o singură dată pe an, pentru mărirea fondului social;
Valoarea împrumutată de până la 6000 lei;
Durata de rambursare de până la 12 de luni;
Dobândă fixă;
Fără garanţii;
Accesibil imediat;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR;
Garanţii – fond social;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 12,68 %, rata lunară este de ~ 88,85 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1055,25 lei.

Împrumut ANIVERSAR:
 
   Avantaje:

Se poate accesa numai în luna în care îşi aniversează ziua de naştere;
Valoarea împrumutată de până la 2000 lei;
Durata de rambursare de până la 12 de luni;
Dobândă fixă;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR;
Garanţii – fond social şi/sau girant;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 10,47 %, rata lunară este de ~ 87,82 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1054,98 lei.

  Împrumut de SĂRBĂTORI:

   Avantaje:

Se acordă ca promoţie cu ocazia sărbătorilor de Paște/Crăciun,  în
condiţii aprobate de Consiliul director;
Valoarea împrumutată de până la 3000 lei;
Durata de rambursare de până la 12 de luni;
Dobândă fixă;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR;
Să fii corect cu achitarea obligaţiilor statutare lunare (cotizaţii, rate şi dobânzi la împrumuturile accesate);
Garanţii – fond social şi/sau girant;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 6,34 %, rata lunară este de ~ 86,09 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1033,09 lei.

   Împrumut DE CONCEDIU:

   Avantaje:

Destinat achitării cheltuielilor cu biletul de odihnă/tratament
şi a altor cheltuieli: deplasare, etc.
Valoarea împrumutată de până la 2 ori valoarea facturii;
Durata de rambursare de până la 12 de luni;
Dobândă fixă;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie sa fii membru CAR de cel puţin 3 luni şi să prezinţi factura reprezentând contravaloarea biletului de odihnă/tratament şi dovada achitării biletului;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 9,38 %, rata lunară este de ~ 87,45 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1049,41 lei.

   Împrumut FĂRĂ GIRANŢI:

    Avantaje:

Valoarea împrumutată nu va depăşi fondul social cu mai mult de
10.000 lei;
Durata de rambursare de până la 60 de luni;
Dobândă fixă;
Fără giranţi;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;


    Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR cu vechime de cel puţin 6 luni şi să obţii un venit lunar/anual;

    Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 21,94 %, rata lunară este de ~ 92,63 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1111,62 lei.

    Împrumut JUNIOR:

    Avantaje:

Este destinat familiilor cu copii - membri minori ai CAR;
Se acordă o singură dată pe an;
Valoarea împrumutată de până la 3.000 lei;
Dobândă fixă;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

    Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru, cu copii membri minori CAR;

    Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 9,38 %, rata lunară este de ~ 87,45 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1049,41 lei.

    Împrumut PRIMUL ÎMPRUMUT:

   Avantaje:

Este destinat membrilor nou înscrişi în CAR,  fără istoric;
Valoarea împrumutată de până la 5000 lei;
Durata de rambursare de până la 60 de luni;
Dobândă fixă;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR;
Garanţii – giranţi;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei , rambursabil în 12 luni,  DAE este de 10,47 %, rata lunară este de ~ 87,82 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1054,98 lei.

   Împrumut OPŢIONAL:

   Avantaje:

Fără vechime în CAR;
Valoarea împrumutată de până la 100.000 lei;
Durata de rambursare de până la 84 de luni;
Dobândă fixă;
Se acceptă coplătitori;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

   Cum îl poţi obţine?

Trebuie să fii membru CAR;
Garanţii – giranţi;

   Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei, rambursabil în 12 luni,  DAE este de 19,56 %, rata lunară este de ~ 91,68 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1100,14 lei.

    ÎMPRUMUT REFINANȚARE:
 
  
Avantaje:

Valoarea împrumutului de până la 5 ori fondul social acumulat;
Valoarea împrumutată de până la 120.000 lei, din care se reţin toate împrumuturile aflate în derulare;
Durata de rambursare de până la 84 de luni;
Durata de rambursare de până la 84 de luni, cu perioadă de graţie de
până la 6 luni, în funcţie de activitate;
Dobândă fixă;
Se acceptă coplătitori;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;

  
Cum îl poţi obţine:

Trebuie să fii membru cu vechime de cel puţin 3 luni şi să obţii un venit lunar/anual;
Garanţii – fond social şi giranţi;

  
Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei, rambursabil în 12 luni,  DAE este de 14,93 %, rata lunară este de ~ 89,79 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1077,41 lei.

    ÎMPRUMUT EASI cu garanţie finanţată de Uniunea Europeană în cadrul Programului EaSi ( pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială) şi de E.I.F. ( Fondul European pentru Investiţii strategice):
 
  
Avantaje:

Este destinat  membrilor care încep sau dezvoltă o afacere, inclusiv mici fermieri sau producători agricoli;
Fără vechime în CAR;
Valoarea împrumutată de până la 120.000 lei;
Durata de rambursare de până la 84 de luni, cu perioadă de graţie de
până la 6 luni, în funcţie de activitate;
Dobândă fixă, diminuată;
Se acceptă coplătitori;
Procedură simplă de completare, inclusiv la distanţă în mediul virtual;
Garanţii - 70% din valoarea împrumutului este acoperită de
FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE;

  
Cum îl poţi obţine:

Trebuie să fii membru CAR şi să prezinţi documentele ce dovedesc înregistrarea activităţii;
Garanţii – giranţi pentru diferenţa de 30% din împrumut;
  
Exemplu informativ:

   Pentru un împrumut în valoare de 1.000 lei, rambursabil în 12 luni,  DAE este de 9,38 %, rata lunară este de ~ 87,45 lei, iar valoarea totală plătibilă în condițiile respectării graficului este de 1049,41 lei.

          Notă:
      MEMBRUL are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit, fără a invoca motive.
      Termenul de 14 zile calendaristice începe să curgă de la data ridicării împrumutului de către acesta.
      În caz de retragere, membrul are obligaţia de a notifica C.A.R. STRAJA  şi de a-și plăti împrumutul şi dobânda aferentă la ziua rambursării și nu conform graficului de rambursare. Nu se percep niciun fel de comisioane.
        
            Garantarea restituirii împrumuturilor se face :
    
  cu venituri personale, adeverință de venit sau cupon de pensie.                      
    
  cu giranţi – 1 girant pentru fiecare 3000-6000 lei, în funcție de tipul împrumutului.

            Procedura de acordare a împrumuturilor:

         Împrumutul se obţine după completarea şi depunerea următoarelor documente:
   
  cerere tip de împrumut.
    
adeverinţă de venit / cupon pensie/ fluturaș salariu.
    
adeverinţă de garantare a împrumuturilor (giranţi).
   
raport REVISAL (după caz).
   
adeverință fiscală, pentru valori peste 30.000 lei.© Copyright CAR STRAJA.