Raport de activitate al Consiliului Director pe anul 2018.


 

   Cu prilejul Conferinței anuale, dorim să aducem la cunoștința membrilor, principalele realizări ale C.A.R. STRAJA, modul de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare propuse pentru anul 2018 și evoluția comparativă pe ultimii trei ani 2016-2018, atât din punct de vedere financiar și social, cât și organizatoric.
     La începutul anului 2016, casa avea deschise nouă asociații:
- una în județul Hunedoara (Uricani), trei în județul Gorj (Turburea, Turceni și Scoarța) și
- cinci în județul Arad (Arad, Ineu, Sebiș, Sântana și Sanitas Arad).
   Pe fondul menținerii unor lichidități mari, ce nu puteau fi plasate eficient în active productive și în special în împrumuturi ( deoarece în Lupeni și Uricani, ca urmare a programului de închidere a minelor, membrii au solicitat din ce în ce mai puține împrumuturi și majoritatea sub nivelul fondului social), singura soluție de plasare eficientă a lichidităților, a fost continuarea extinderii teritoriale.
     În cursul anului 2016, s-au deschis alte patru asociații, în județul Arad: Pâncota, Pecica, Lipova și Vladimirescu, și la începutul anului 2017 ne-am extins și în județul Bihor, cu o agenție în Oradea.
    În anul 2018, așa cum ne-am propus, am deschis două noi asociații în județul Arad, în comunele: Șicula și Șiria, iar la finele anului trecut totalizam 16 asociații.
    În anul 2016 am achiziționat un spațiu propriu pentru desfășurarea activității în asociația CAR din comuna Turburea, la parterul unui bloc, în spații comerciale. Deoarece spațiul era mult prea mare pentru nevoile de funcționare a activității asocației, s-a amenajat doar o parte de spațiu, în care anul trecut, ne-am și mutat. Spațiul a fost dotat cu tehnică de calcul și aparatură modernă, sistem de supraveghere și alarmare, unde membrii sunt primiți în condiții decente.
    Deschiderea noilor asociații, a fost o investiție pe termen lung, iar consolidarea acestora are nevoie de timp, pentru a câștiga încrederea populației din zonă și respectiv, a  viitorilor membri, în produsele și serviciile noastre financiare de economisire și de creditare.
    Extinderea teritorială, a dus la creșterea numărului de membri, a valorii fondurilor sociale, dar cel mai important, la creșterea activelor productive și a valorii împrumuturilor acordate, care a dus, în mod previzibil, la creșterea veniturilor și la posibilitatea bonificării fondurilor sociale peste nivelul inflației. Concomitent,  numărul și valoarea debitorilor s-au menținut la un nivel scăzut. 
   După obținerea certificatului privind adoptarea Codului de bună conduită în domeniul microfinanțării de către primele 5 case care au aplicat pentru Cod, în aprilie 2017, alături de alte 4 case din Asociația CAR Regiunea Vest, constituind al doilea grup, a aplicat și casa noastră, pentru adoptarea Codului, ce pune la dispoziția casei un set de standarde în ceea ce privește:
- managementul, guvernanța, gestionarea riscurilor, relația cu membrii și raportarea performanței financiare și sociale.
   În CAR, Codul, este destinat atât Consiliului director, în vederea îmbunătățirii funcționării activității, cât și membrilor CAR, pentru că este un instrument care asigură că toți membrii sunt tratați în mod just și etic, că activitatea casei se desfășoară în conformitate cu standardele de raportare transparente și uniforme la nivel european, oferind siguranța că activitatea funcționează pe baza unor practici și principii economice sănătoase și este bine administrat.
   Deoarece costurile de audit și consultanță de specialitate sunt ridicate și se realizează de instituții de profil recunoscute la nivel mondial, s-a optat pentru accesarea unui program de asistență financiară a Comisiei europene EaSI-Ta.
Prin acest program au fost acoperite toate aceste costuri, inclusiv pentru asistență tehnică și consultanță oferită de Școala de management din Frankfurt. În noiembrie 2018 casa noastră a avut evaluarea inițială pe probleme de Cod, din partea delegației de la MicroFinanza Rating, urmând ca în martie anul acesta, să avem evaluarea finală pentru stabilirea gradului de conformare cu prevederile Codului de bună conduită.


      Profităm și de acest prilej să le mulțumim tutorilor noștri, colegelor de la CAR ULPIA, pentru sprijinul acordat în întocmirea și implementarea procedurilor și politicilor de lucru și Uniunii Teritoriale Regiunea Vest, care ne-a asigurat de tot sprijinul,  în special, departamentului informatic. Sperăm ca la evaluarea finală să îndeplinim gradul de conformare și să obținem certificatul european. Acesta ar reprezenta o recunoaștere la nivel european a calității activității și a serviciilor oferite membrilor CAR.
    
     Anul trecut în Conferința membrilor CAR din 02 martie, s-a completat, în acest sens, statutul propriu cu misiunea socială a casei de ajutor reciproc „ oferirea de servicii financiare de creditare, economisire şi educaţie financiară a membrilor, pentru a-şi satisface nevoile financiare personale şi de dezvoltare”. Această misiune socială este mai bine precizată și mai cuprinzătoare, fiind și raportată prin indicatori financiari și sociali, ca o completare a obiectivelor de dezvoltare pe care le-a avut în vedere casa noastră, odată cu extinderea în teritoriile respective (Gorj, Arad și Bihor), a avut ca scop nu numai obținerea de rezultate financiare cât și îndeplinirea laturii sociale, dezvoltând o activitate de incluziune financiară și socială a categoriilor de populație defavorizată, cu venituri modeste sau generatoare de venit și a altor categorii, ducând serviciile noastre cât mai aproape de zona unde membrii noștri locuiesc.
   Principalul obiectiv de dezvoltare al C.A.R. STRAJA stabilit anul trecut, în Conferința membrilor, pentru perioada 2018-2022, valabil și pentru anul acesta, este creșterea moderată și consolidarea organizației, prin:

*1. Îmbunătăţirea  procedurilor de management al riscurilor: financiare, operaţionale şi instituţionale şi a procedurii de reeşalonare a creditelor neperformante, în vederea încadrării în limitele indicatorilor de performanţă financiară, în special a portofoliului la risc, ce vizează:
- diminuarea  și încadrarea în indicatorii țintă pentru PAR 30, 60, 90, 180, inclusiv la împrumuturile interne; 
- elaborarea de proceduri specifice de managementul riscului și instruirea personalului în aplicarea acestora.
*2. Eficientizarea proceselor interne astfel încât să se realizeze plasarea resurselor financiare ale CAR și încadrarea în indicatorii de eficiență medii în sistemul C.A.R. din România:
- în special al indicatorului de sustenabilitate operațională > 110%; 
- instruirea personalului de conducere și executiv în proiectarea şi plasarea de produse financiare noi şi în monitorizarea indicatorilor de performanţă financiară şi socială  conform Codului European de bună conduită pentru acordarea de microcredite.
*3. Îmbunătățirea accesibilităţii produselor și serviciilor financiare şi non-financiare oferite membrilor şi a imaginii şi renumelui CAR  STRAJA.
- consolidarea agențiilor deschise;
- creşterea numărului de împrumuturi/an: 5-10%/an, pentru plasarea resurselor financiare ale CAR;
- creşterea numărului de membri cu > 5 %/an; 
- valoarea medie a creditului în PIB < 50 %, 
- numărul de reclamaţii/sesizări < 2% din membri.
    La finele anului 2018, pentru cele 17 locații ( centru și 16 agenții) sunt angajate 22 de persoane. CAR Straja are o echipă de personal bine definită, stabilită pe parcursul a 28 de ani de funcționare, astfel că intenția de suplimentare a numărul de angajați este strâns legată de extinderea rețelei teritoriale și de consolidarea activității agențiilor cu potențial ridicat de dezvoltare. Având în vedere complexitatea activității, nivelul de pregătire al angajaților este ridicat, majoritatea dintre salariați  având studii superioare economice.  Pregătirea profesională a continuat și în anul 2018, prin training-uri interne și în special prin training-uri externe organizate de Asociația CAR Regiunea de Vest.

     La organizarea de alte activități social-umanitare, anul trecut, am oferit membrilor din zona Lupeni și Uricani, un control oftalmologic gratuit, printr-un cabinet de specialitate.  
     Începând cu anul 2015, pe lângă ajutoarele de deces acordate la decesul membrilor și extins la decesul familiei membrilor, s-au adăugat și alte ajutoare social-umanitare pentru  alte evenimente din viața membrilor, de data aceasta fericite: căsătorie, nașterea copiilor, nunta de argint/aur, majorat, conform Regulamenului special de acordare a ajutoarelor social-umanitare, disponibil în toate sediile CAR  și pe site.
    Prin programul Asociației CAR Regiunea Vest” Dezvoltarea prin cunoaștere”, din 2014, în condiții de vechime și corectitudine în istoric, copii merituoși ai membrilor CAR,  au putut beneficia în fiecare an,  de burse de studii universitare și chiar post universitare (masterat). Până anul  trecut au beneficiat, pe perioada studiilor, 3 copii ( 2 de la agenția Uricani și 1 de la Lupeni), iar de anul trecut au intrat în plată, alți 3 copii (unul de la agenția Turburea și doi de la agenția Sebiș), pentru care sumele lunare primite, reprezintă un real ajutor.
    Din anul 2015 s-a introdus un nou produs de economisire „ Fondul social Viitorul” destinat membrilor minori, produs foarte apreciat, numărul membrilor minori ajungând la finele anului trecut la 104. Părinții sau bunicii membrilor minori depun lunar/anual sume în fondul social, până la împlinirea vârstei de 18 ani, ce este bonificat  suplimentar în fiecare an. Anul trecut dobânda a fost de 6%. La împlinirea majoratului, membrul minor devine membru cu drepturi depline, beneficiind de un fond social important. Am încercat să marcăm ziua internațională a copilului-1 iunie-oferind tuturor membrilor minori,  pachete cu dulciuri.
    În anul 2018 evoluția pozitivă a împrumuturilor acordate, a contribuit la stabilizarea portofoliului performant, astfel casa a avut o creștere sănătoasă a activității, bazată pe transparență,  iar concentrarea casei a fost îndreptată spre înțelegerea nevoilor membrilor noștri, determinând creșterea serviciilor financiare și sociale, cât și a portofoliului brut și mai ales net de împrumuturi.
   Reducerea împrumuturilor neperformante, a portofoliul de împrumuturi la risc de neplată,  are un rol foarte important în creșterea performanței financiare.
   Pentru limitarea gradului de îndatorare a membrilor, numărul ratelor a crescut de la 60 la 84, CAR STRAJA dovedind flexibilitate la nivelul produselor financiare. Referitor la garanțiile solicitate la împrumuturi, în funcție de corectitudinea din istoric și de venit, a crescut valoarea garantată de la 3000 la 5000 lei pentru împrumuturile care nu depind de fondul social și de la 6000 lei la 10000 lei pentru împrumuturile acordate în funcție de nivelul fondului social. Din octombrie 2018, pe lângă noile tipuri de împrumut „Gospodarul” și „Junior”, avem un nou tip de împrumut, împrumutul fără giranți, ce se acordă în condiții de vechime și de corectitudine în istoric. Acest împrumut completează paleta de împrumuturi, iar casa noastră dovedește competitivitate, necesară pentru acoperirea tuturor segmentelor de membri, în special pentru noile asociații deschise în localități mari.
   Consiliul director are în vedere continuarea obiectivelor de dezvoltare al C.A.R. STRAJA stabilite pentru perioada 2018-2020 de creștere moderată și de consolidare a agențiilor deschise; accentuarea activității de atragere de noi membrii și fidelizarea celor existenți, punând accent pe activitatea de marketing, printr-o  promovare mai intensă a produselor și serviciilor casei și de cunoaștere mai bună a asociațiilor CAR deschise, de populația din zonă;  acordarea de  produse de creditare adaptate nevoilor identificate ale membrilor; continuarea îmbunătățirii calității resurselor umane accentuând organizarea de training-uri interne și externe organizate de  Asociația CAR Regiunea Vest, pentru ca întreaga echipă să fie bine pregătită profesional și dedicată misiunii sociale a casei de ajutor reciproc.

     
Consiliul director al CAR STRAJA.


© Copyright CAR STRAJA.