Cadru legal:

   Principiul fundamental de organizare și funcționare al C.A.R. STRAJA, este 
independența în raporturile cu alte organizații obștești, organizații politice, sindicate, organe economice, de stat sau administrative. 

* Statutul CAR STRAJA
* Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora;
* Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;
* Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
*Regulamentul BNR nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
© Copyright CAR STRAJA.