Membri  ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.
   Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.
   Membri ai C.A.R pot fi persoane fizice majore, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1., precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege.
   Pentru evidența membrilor minori casa de ajutor reciproc are organizată o secție distinctă în care sunt cuprinși și minori înscriși la solicitarea părinților ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu acest profil social și nepatrimonial.
   Condițiile, limitele și modul de dobândire a calității de membru minor sunt cele prevăzute în regulamentele privind constituirea fondului social "Viitorul".


Cine poate deveni membru?


Cum pot deveni membru?

-   Se completează cererea de înscriere în prezența unui operator ghișeu;
-   Se atașează o copie după C.I. sau buletinul de identitate;
-   Se completează formularul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar operatorul ghișeu va opera în programul informatic datele dumneavoastră personale și va efectua activarea ca membru CAR.
-   Se depune  aportul la înscriere, taxa de înscriere, de 10 lei;
-   Se depune fondul social lunar, cuprins între 5 lei și 1000 lei;
-   Se depune contribuția lunară pentru constituirea Fondului mutual pentru acțiuni sociale de 2 lei..

Avantaje și Beneficii :

•   De la înscrierea ca membru, beneficiezi de un pachet de servicii financiare și sociale;
•   Procedură simplă, rapiditate în obținerea împrumuturilor ( vezi secțiunea produse financiare);
•   Termenul de rambursare a împrumuturilor este convenabil și accesibil;
•   Fondurile sociale ale membrilor sunt bonificate anual, cu dobânzi atractive;
•   Aspectul social reprezentat prin costuri reduse de creditare;
•   Accesul membrilor cu venituri mici la împrumuturi;
•   Acordarea unor ajutoare în caz de evenimente fericite și mai puțin fericite (vezi secțiunea ajutoare sociale);
•   Promptitudinea, seriozitatea și responsabilitatea cu care sunt oferite serviciile către membrii C.A.R.;
•   Transparența reprezentată prin afișarea în toate sediile unității noastre a costului împrumuturilor;
•   Rețea extinsă de sucursale.© Copyright CAR STRAJA.